" love paradise "

LOVE PARADISE 2013 KÝ SỰ

LOVE PARADISE 2013 KÝ SỰ

Theo yêu cầu của sếp, mình viết một bài tổng kết sau mấy ngày tụi mình tham gia trong triển lãm cưới “Love Paradise” do White Palace tổ chức vào hai ngày 04 & 05/05/2013 tại Trung Tâm Hội Nghị ...

Xem thêm