" mâm quả cưới "

Ý NGHĨA MÂM QUẢ CƯỚI NGƯỜI VIỆT

Ý NGHĨA MÂM QUẢ CƯỚI NGƯỜI VIỆT

Bên cạnh việc cân nhắc chọn lựa một bộ mâm quả như thế nào là hợp lý, thì ý nghĩa Mâm Quả Cưới được dùng trong nghi thức Cưới Hỏi truyền thống của Người Việt cũng là một vấn đề ...

Xem thêm

MÂM QUẢ TRONG ĐÁM CƯỚI NGƯỜI VIỆT

Mâm quả ngày cưới là một nét đẹp không thể thiếu trong Lễ Cưới truyền thống của người Việt. Mâm quả cưới cần được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, tuy nhiên tùy ...

Xem thêm