" bưng quả "

CÓ PHẢI LÀM BƯNG QUẢ SẼ BỊ XUI?

CÓ PHẢI LÀM BƯNG QUẢ SẼ BỊ XUI?

Tôi đã từ chối nhiều lời mời làm người bưng quả, vì nghe nói là bưng quả sẽ bị xui xẻo, mất duyên, có phải vậy không? Tới tuổi (người lớn gọi vậy), họ hàng bạn bè nối nhau tổ ...

Xem thêm