CUỘC THI ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ

News-Cuoc-thi-sheraton-dam-cuoi-trong-mo-01

I. Giới Thiệu Chương Trình
Cuộc thi “ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ” là cuộc thi ảnh được khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa tổ chức nhằm mang đến một lễ cưới tuyệt vời nhất cho khách hàng. Cuộc thi này dành cho tất cả các bạn có dự định đám cưới trong năm nay.

Chủ đề: “ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ”
Thời gian: 1/5/2014 – 10/6/2014

II. Thể lệ
1. Đối tượng tham dự
– Tất cả mọi người đang sinh sống tại Việt Nam (Không giới hạn quốc tịch, độ tuổi, giới tính, địa phương)
– Không áp dụng cho nhân viên của tập đoàn Starwood

2. Thời gian và địa điểm
– Thời hạn nộp ảnh dự thi: 1/5/2014 đến ngày 10/6/2014
– Thời gian công bố giải thưởng: 14/6/2014
– Thời gian nhận thưởng: 14/6/2014 đến 20/12/2014

3. Quy định
– Với chủ đề “ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ”, các bức ảnh tham gia phải thể hiện tình yêu của bạn và chuẩn bị cho một đám cưới trong tương lai
– Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền sử dụng và tính hợp pháp của hình ảnh tham dự chương trình.
– Mỗi thí sinh có thể gửi tối đa 3 hình
– Khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa có quyền sử dụng tất cả các bức ảnh tham gia cuộc thi vào các mục đích tuyên truyền, quảng bá cho khách sạn.
– 20 hình được bầu chọn nhiều nhất trên trang Facebook của khách sạn Sheraton Nha Trang sẽ được lựa chọn để ban giám khảo chấm điểm chung cuộc.
– Giải thưởng không quy đổi ra tiền mặt hay chuyển đổi cho người khác
– Người thắng cuộc phải tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Sheraton Nha Trang từ ngày nhận giải đến ngày 20 tháng 12 năm 2014. Thời gian và địa điểm tổ chức phụ thuộc vào tình hình phòng tiệc cưới của khách sạn.

4. Tiêu chí ảnh
– Ưu tiên ảnh trong sáng, rõ nét. Khách sạn Sheraton Nha Trang có quyền từ chối/ gỡ bỏ những bài dự thi không trong sang hay không phù hợp với cuộc thi.
– Ảnh có thể chụp bằng bất cứ cách thức nào: máy chụp ảnh cá nhân, chuyên nghiệp, điện thoại di động… nhưng đảm bảo chất lượng ảnh như yêu cầu trên

III. Cách thức dự thi
Các bạn tham gia cuộc thi bằng cách:
– Gửi hình ảnh dự thi về địa chỉ email: annie.le@sheraton.com
– Giới thiệu ngắn gọn về tình yêu của bạn
– Ngày cưới dự kiến
– Tên sử dụng trên Facebook (Facebook Username)
– LIKE trang Facebook của khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa: https://www.facebook.com/sheratonhotel.nhatrang
– Chia sẻ hình ảnh của bạn từ trang Facebook của khách sạn Sheraton Nha Trang cho bạn bè và người thân để bầu chọn.

IV. Giải thưởng
– 1 giải Nhất: giảm 50% trên hóa đơn tiệc cưới trong khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
– 1 giải Hai: giảm 20% trên hóa đơn tiệc cưới trong khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
– 2 giải Ba: giảm 15% trên hóa đơn tiệc cưới trong khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
– Giải khuyến kích: giảm 10% trên hóa đơn tiệc cưới cho bất kỳ cặp đôi nào đặt tiệc cưới tại khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa vào ngày trao giải (ngày 14 tháng 6).

————————————————-

WEDDING PHOTO CONTEST

I. Introduction
– “DREAM WEDDING” is a photo contest held by SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA. All the people who are in love and going to have a wedding can join this contest.
– Subject: ENDLESS LOVE
– Time: 20th April 2014 to 20th June 2014

II. Rules
1. Participants
– Everyone (except Starwood associates)
– Unlimited nationality, age, gender and locality

2. Time & Place
– Submission Time: from 1st May 2014 to 10th June 2014
– Vote Time: from 1st May 2014 to 10th June 2014
– Awarding Time: Saturday, 13rd June 2014
– Redemption period: 14th June 2014 – 20th December 2014

3. Rules
– With the subject DREAM WEDDING the photos must be the pre-wedding photos or photos that show your beautiful love that will become a wedding.
– The participants own all legal rights to submit photos.
– Each participant summits maximum 3 times.
– Sheraton Nha Trang Hotel & Spa has the right to use all contest’s pictures to company’s promotions.
– Top 20 most LIKE photos will be judged by invited guest and management team.
– The prize is non-transferable and non-refundable
– The winner of this competition will have a wedding in Sheraton Nha Trang from award day to 20 December 2014 to redeem the prize. Time and location subject to change based on ballroom occupancy.

4. Photo’s criteria
– Prioritize brightly, clarity photo. Sheraton Nha Trang Hotel & Spa has the right to delete the impure submissions.
– Photo can be taken in any devices: personal camera, professional camera, mobile phones… but have to adapt the photo’s requirement

II. How to join the photo contest:
Send your photos to: annie.le@sheraton.com
Brief description about your love
Potential date for your wedding
Facebook Username
Like the page “Sheraton Nha Trang Hotel & Spa”
Share your photo from Shearton Nha Trang facebook for friends and family to vote.

III. Prizes:
Prizes will be awarded based on the number of VOTES of each photo following. The prize is non-transferable.
– One 1st Prize: 50% off on Food and Beverage total bill in Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
– One 2nd Prize: 20% off on Food and Beverage total bill in Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
– Two 3rd Prizes: 15% off on Food and Beverage total bill in Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
– Any booking confirmation on the award date (June 14): 10% off on Food and Beverage total bill in Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN